Ovatko eläkeläiset/ikäihmiset kunnalle uhka vai voimavara?

Sunnuntai 10.1.2021 - Charles Nyberg

Vanhusikään tulleita on rahastettu koko eliniän tavalla tai toisella ja hyvinkin monipuolisesti. He ovat ostaneet palveluja, hyödykkeitä, maksaneet erilaisia vuokria, käyttäneet kulkuvälineitä jne. lista voi olla todella pitkä ja joka asiasta ovat maksaneet veroa jopa käyttämistään hammastikuista.

Kun jatkuvasti puhutaan ikäihmisistä ja tuodaan esille, miten heitä kunnassa lisääntyy ja miten kunta ikääntyy, niin heistä puhutaan ikään kuin he olisivat joku uhka kunnalle, eihän se kuulkaa niin ole.

Ikäihmiset/vanhuksethan/eläkeläiset ovat kunnan rikkaus. Ajatelkaa nyt kuntaa ilman yhtään eläkeikäistä ihmistä, ajatelkaa, ei olisi isovanhempia, ukkia, mummoa, vaaria, isoäitiä, isoisää jne. Sellainen kuntahan olisi erittäin tylsä paikka olla, käydä tai asua. Mietitäänpä sitä.

Ihmisestä on kunnalle iloa vauvasta vaariin. Ihmisen syntymä tuo jo iloa suurelle joukolle, perheelle ja sukulaisille. Ihminen tuo iloa monessa muodossa, synttäreillä, lakkiaisissa, koulujen päättäjäisissä, ammattiin valmistuessa ja suurimmaksi osaksi ihmisiä eläkkeelle pääsystä.

Eläköityneet ihmiset ovat maksaneet koko työikänsä veroja kunnalle, he maksavat kunnalle veroja eläkkeestään eli he maksavat kunnalle kaikesta, jopa hoitopaikasta, mikäli sellainen on ihmiselle tarpeen. Ikäihmisillä on paljon toimintaa kunnassa, joka elävöittää kunnan toimintaa. Siis summa summarum, pitäkäämme ikäihmisistä hyvää huolta.

 

Charles Nyberg, PS

Virolahden kunnanvaltuutettu

Tark.ltk. vpj.

Kaakonkulman PerusÄijien pj.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eläkeläiset

Symmetriaa tasa-arvotoimintaan

Keskiviikko 2.11.2016 - Jyrki Lohi

Kenen hallussa on kansallinen tasa-arvovaikuttaminen? Voisi kuvitella, että tasa-arvon kehittäminen olisi molempien sukupuolten yhteinen tavoite. Tämä kirkas ajatus ei toteudu käytännössä. Keskustelu ja aiheeseen osallistuminen on varsin yksinapaista, sillä suhteessa lukuisten naisjärjestöjen näkyvään vaikuttamistyöhön, ovat miesnäkökulman ajatukset jääneet vähemmälle huomiolle.

Tasa-arvoasioita ovat perinteisesti ajaneet naisjärjestöt. Eri sukupuolten edut ovat jossain määrin vastakohtaiset, mutta keinot etujen valvomiseksi ovat toiselle puolelle kallellaan. Nimetyt naisjärjestöt saavat lakiin perustuvaa valtionapua toimintansa rahoittamiseksi. Miesjärjestöille valtionapua ei myönnetä, sillä tätä ei ole laissa säädetty. Valtionavusta annettua lakia tulisi korjata tältä osin.

Miesjärjestöjen Keskusliitto - MJKL:n vaikuttamisen painopisteet kohdistuvat hyvinvointiin, koulutukseen ja työelämään sekä erotapauksiin. MJKL tuo keskusteluun mukaan laajemman näkemyksen poikien ja miesten ongelmista ja etsii yhteiskunnallisia keinoja tasa-arvopuutteiden korjaamiseksi. Toki MJKL osallistuu asiantuntijajäsenenä Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) työhön.

Jotta asioissa saataisiin aikaan tarvittavat muutokset, vaatii se suoraa yhteyttä ministeriöihin ja eduskuntaan. Vaikka jokaisella poliittisella puolueella on omat naisjärjestönsä, niin vain Vihreä liitolla ja Perussuomalaisilla on järjestäytyneet miesjärjestöt (Vihreä miesliike ja Perusäijät). Olisi suotavaa, että muissa puolueissa havaittaisiin tämä sukupuolisen tasa-arvon vaje, ja myös siellä järjestäydyttäisiin miesjärjestöjen lipun alle. Tämä rintama ei ole umpipoliittinen, Vihreä miesliike ja Perusäijät toimivat molemmat MJKL:n organisaatiossa ja ovatpa yhdessä ja hyvässä hengessä järjestäneet Poikien ja nuorten syrjäytymistä käsittelevän seminaarin!

Tasa-arvoasetelman nykytilannetta kuvaa Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Tiina Ahvan lausuma: Mikäli STM:n Tasa-arvoyksikössä työskentelevät n. 15 henkilöä olisivat kaikki miehiä, se koettaisiin tasa-arvo-ongelmaksi, mutta nyt kun kaikki siellä työskentelevät ovat naisia, ei tasa-arvo-ongelmaa koeta olevan?

Jyrki Lohi

MJKL, varapuheenjohtaja

Espoon PS, hallituksen jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo, MJKL, miesjärjestö, Perusäijät

Työvoimapula, vitsi vitsi

Torstai 29.1.2015 klo 19.52 - Harri Ahonen

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA linjasi 29.1.2015, että Suomi tarvitsee tuplasti maahanmuuttoa tai työvoima uhkaa loppua. Puheet siitä, että tarvitsemme maahanmuuttajia paikkaamaan suurten ikäluokkien eläköitymisen synnyttämää aukkoa, ovat vääriä, hölynpölyä. Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan vuosina 1945-1950 syntyneitä. He ovat nyt 65-70-vuotiaita, eli ovat jo eläkkeellä, ja silti maassa on 300.000 työtöntä.
Mihin niitä maahanmuuttajia tarvitaan?

Meillä ei ole työvoimapulaa, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Meillä on pulaa työnantajista. Nykyhallitus on omilla toimillaan edesauttanut työnantajapulan kasvua. Kataisen hallitusohjelma lupasi satatuhatta uutta työpaikkaa. Mihin ne on perustettu? Tällä hallituskaudella on kadonnut noin 150 000 työpaikkaa. Väitteet työvoimapulasta ovat täysin käsittämättömiä. Tahtooko elinkeinoelämä muodostaa Suomeen halpatyömarkkinat omien voittojensa kasvattamiseksi?
Samaa torvea on soittanut jo pitemmän aikaa VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen. Hyvinvointivaltion etu on se, että saamme työttömyysasteen mahdollisimman alas. Tähän päästään poistamalla pienyrittämisen esteitä ja byrokratiaa. PK-yrittäjäsektori tulee olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpi työpaikkojen luoja.


Tulevissa eduskuntavaaleissa täytyy vaatia kansanedustajaehdokkailta selkeitä kannanottoja, kuinka työttömyyden kasvu saadaan pysähtymään ja miten aiotaan luoda lisää työpaikkoja suomalaisille. Jokaisen ehdokkaan tulisi ottaa tämä haaste vastaan. Velkaantuminen voidaan pysäyttää vain luomalla mielekkäitä ja kannustavia työpaikkoja, jolloin työnantaja saa lisäarvon ja mahdollisuuden investoida yritykseensä.


Harri Ahonen
Perusäijät ry
Puheenjohtaja

5 kommenttia .

Pelastaako mediaseksikkyys Suomen?

Torstai 27.11.2014 - Martti Palosaari

Perussuomalaiset miellettiin puolueiden teettämässä imagotutkimuksessa Kokoomuksen jälkeen seuraavaksi ylimielisemmäksi puolueeksi. Vihreät ja demarit olivat kintereillämme. Kolikolla on kaksi puolta. Puolueellamme ei ole sellaista suurta propagandakoneistoa kuten vanhoilla puolueilla, jotka jakavat hyvin suodatettua tietoansa kansalle, muokaten sitä tarpeensa ja mielensä mukaan.

Perussuomalaiset ei ole koskaan ollut mediakoneiston suosiossa, mutta puoleen päästessä v. 2015 hallitukseen, mahdollisesti peräti pääministeripuolueeksi, kohoaa imagomme kilpaa talous- ja tasa-arvotilan kanssa. Imagon parantuessa vaikuttamisen lisääntymisen avulla tärkeää on toimia puhtaan kansallisen edun hyväksi.

 

Kuka kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Imagon luominen on myös tarkoitushakuisten, ehkä virheellisten mielikuvien synnyttämistä. Hyvänä esimerkkinä tästä on kokoomuksen ihka uuden puoluesihteerin lausuma siitä, että kokoomus on aina mielletty valtiohoitaja-puolueeksi. Onko näin? Historiamme todistaa toisin. Kuluvalla vaalikaudella saavutetut tulokset eivät vakuuta. Isänmaa velkaantuu nopealla tahdilla, mutta hallitusohjelman keskeiset tavoitteet, päätökset niiden toteuttamisesta odottavat edelleen tekijäänsä!

Perussuomalaiset on esiintynyt korrektisti, asiallisesti, vaikkakin ilman tällaista massiivista mediakoneistoa. Asiain tila on rehellisesti saatettava kansan tietoon, totuus taloutemme tilasta ja asemastamme kansainvälisessä kontekstissa on paljastettava! Tätä eivät kaikki tahot vaikutuspiirit ja tahot katso suopeasti. Se siis nähdään ylimielisyytenä, käytöksen puutteena. Demari-Sorsa toi politiikkaamme vaatimuksen konsensuksesta, jossa vähemmistössä istuvan ei kuulu enemmistön ajatuskantoja kyseenalaistaa.

Asiallisesti ottaen, Keskusta vaihtaa susiturkkinsa lammasturkeiksi, koska susiturkit tulivat loppuun käytetyiksi siltarumpuihin ja Talvivaaran osakkeisiin myöhempää tarvetta varten. Keskusta ei täplistään pääse, se ei tavoistaan eroon haluakaan. Kuinka mahtuvat Väyrynen ja Pekkarinen turkkeihinsa, kun ovat kasvaneet niin suuriksi, kuinka mahtuu Vanhanen? He eivät ole kasvaneet kokomitassa vaan heidän itseriittävyytensä on huilatessa kasvanut. Olisiko näille soviteltava pässiturkkeja?

Perussuomalaiset on valinnut moraaliltaan kestävämmän linjan. Me teemme, kuten opetamme. Äänestäjät huomaavat, että tämä on ainoa oikea tapa hoitaa yhteisiä asioita, valtiomme asioita. Vaalit lähestyvät, erilaisia selvityksiä ja gallup-tutkimuksia leimaa tarkoituksenhakuisuus. Tosiasiain ja oikeiden ongelmien esilletuomisen sijasta pyritään muokkaamaan mielipiteitä. Tämän huomaa jo ”sokea Reettakin”.

Ensimmäinen tehtävämme ei ole etsiä ja ilmiantaa syyllisiä, vaan noudattaa omaa hyväksi ja kansamme parhaaksi todettua ohjelmaamme. Se takaa oikeudenmukaisuuden ja jakaa hyvinvointia tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Ensin oma maa, omat kansalaiset! Tämän jälkeen avitetaan mahdollisuuksien mukaan muita. Mielikuvilla ei tätä maata rakenneta!

Kommentoi kirjoitusta.

Talvivaara ja ministeri

Tiistai 4.2.2014 klo 16.17 - Harri Ahonen

Maanantaina 3.2.2014 a-studio haastatteli ympäristöministeri Ville Niinistöä (vihr.) Talvivaaran ympäristövahingon jälkimainingeista. Ministeri antoi julkisesti hyväksynnän sille, että Greenpeace ja vihreiden oma nuorisojärjestö oli häirinnyt Kainuun ELY-keskusta sähköposteilla. Näitä sähköposteja oli ELY-keskus saanut tuhansia. Vihreiden nuorisojärjestöltäkin nelisensataa.Mikä olisi ollut ministerin kanta, jos noiden spammien lähettäjä olisi ollut joku muu, kuin ministerille läheinen yhteisö tai järjestö?


Olisiko syytä käynnistää puolueeton tutkimus, että vaikeuttiko sähköpostitulva viranomaistyöskentelyä ja siten edesauttoi ympäristövahingon laajuutta? En tässä puolusta Talvivaara-yhtiötä, enkä vastuullisia viranomaisia. Vaan haluan vilpittömästi tuoda huoleni esille siitä, että jos sallitaan tämänlainen häirintä, niin kuka tulevaisuudessa vastaa häirinnän edesauttamista vahingoista? Jääkö ne veronmaksajien kannettaviksi?


Ymmärrän hyvin sen, että kansalaiset voivat olla sähköisesti yhteydessä viranomaisiin, mutta en sitä, että pommitetaan ja siten häiritään viranomaisia, enkä ennen kaikkea sitä, että tukitaan sähköposti. Siinä on todella suuri riski, että jää huomioimatta tärkeät viestit.
Haluan loppuun esittää arvoisalle ympäristöministeri Ville Niinistölle avoimen kysymyksen. Sallitteko jatkossakin sen, että itsellesi läheiset ryhmät saavat kyseisellä tavalla häiritä yhteiskunnan toimintaa?


Harri Ahonen (ps.)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talvivaara, vihreät

Perusäijän tilannepäivitys

Keskiviikko 14.8.2013 klo 22.36 - Jyrki Lohi, Vesa Levonen

Puolueiden kannatus mitataan vaaleilla

Muu asian kääntely on arvelua. YLEn viimeksi julkaiseman kannatuskyselyn mukaan Keskusta olisi suosituin puolue. Sitä seuraisivat Kokoomus ja Perussuomalaiset. SDP:n kannatus olisi YLE:n mukaan sen historian alhaisin. Kuinka tähän on tultu?

 

Nykyinen monenkirjava hallitus räpiköi kaikissa toimissaan, laajan poliittisen kentän yli ulottuva hallituspohja on luonnoton. Edesmenneen Kalevi Sorsan lanseeraama konsensus edellyttää suurta joustavuutta, notkeita mielipiteitä ja johtaa vääjäämättä arvojen kauppaan ja julkeisiin takinkääntöihin.

Hallitustyöskentelyä voi kuvata sanalla: Hokkuspokkus! Loistava temppu, mutta jänö katosi jonnekin? Kokoomus vie ja hallituskumppanit vuorollaan vikisevät. Hallitusohjelma nojaa illusionäärisiin laskelmiin.

Tilanne Euroopassa ja Suomessa on pelottava

Suurkatastrofin ainekset ovat ilmeiset, ja silti hallituksemme kovapäisesti pitää kiinni linjastaan. Ensin vastataan Euroopan ongelmiin ja toiseksi vahvistetaan eriarvoisuuden lisääntymistä ja perinteisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa! Liittovaltiota ajetaan määrätietoisesti. Liittovaltio on kuin Euroopan Yhdysvallat: Jokainen vakuuttakoon itsensä, muutoin olet ilman sosiaali- ja terveydenhuoltoturvaa!

 

Federaatiosta tulee luokkayhteiskunta, jossa yhteisöllisyys katoaa jokaisen joutuessa huolehtimaan vain itsestään. Siitä tulee feodaalirakennelma, joka kaikilla alueillaan ja kulmillaan on alati hallitsemattomassa kapinatilassa.

 

Kansallisessa hätä
Tilanteessa valtionvarainministerimme keksii huutaa apuun isänmaallisuutta. Onko rahvas syypää varakkaimpien kansalaisten keinoon siirtää valtavia varoja veroparatiiseihin samaan aikaan vientiteollisuutemme siirtäessä työpaikkoja ”halpojen pikku käsien”-maihin, joissa on helpompi takoa parempia osinkoja osakkeenomistajille. Hallituksemme sallii Suomen elinkeinoelämän ja vientiteollisuuden jättää suomalaisen työväestön oman onnensa nojaan kaikkine rakenneongelmineen! Suomalainen on isänmaallinen. Hallituksen itsensä tulisi myös olla isänmaallinen!

 

Lyhytmuistinen äänestäjä unohtaa, että tilanteeseen ovat meidät johdattaneet 2000-luvun hallitusvastaavat, niin Kokoomus, SDP, ja yhtä suurella osuudella myös Keskusta. Ahon, Lipposen, Vanhasen ja Kiviniemen hallitukset saivat aikaan Suomen pyörimisliikkeen ytimen kupeessa. Silmätön Kataisen hallitus on kärjekkäästi jatkanut demareiden ja keskustalaisten europolitiikkaa!

 

Keskustan nousu kannatuskyselyiden kärkeen ei johdu sen omasta toiminnasta oppositiossa tai sen omista saavutuksista. Suurin syy Keskustan tämän hetkiseen tilanteeseen on hallituspuolueiden kyvyttömyydestä johtuvassa kadotetussa kansansuosiossa. Uusi puheenjohtaja Sipilä on toki mediaseksikäs ja erilainen kuin edeltäjänsä, mutta on syytä muistaa keskustan poliittinen opportunismi, ennen, nyt ja huomenna? Emme panisi ropoamme likoon...

 

Pelin politiikka ja pinnallinen esilläolo oman työn ”loistavine arviointeineen” on ajanut hallituspuolueet kestämättömään tilaan. Kannatuksen laskiessa toimintakyky, mikäli sitä olisi ollut tähänkään mennessä, laskee edelleen!

Kaikessa on havaittavissa arvojen, puheiden ja käytännön tekojen ristiriita!
Puhutaan naama vakavana arvoista ja räplätään pöydän alla älypuhelimen mielenkiintoisia pelejä. Nykypoliitikot ovat kuin huonosti valmennettuja näyttelijöitä, jotka eivät parempaa aikaan saa. Huonoa improvisointia sekä surkeaa käsikirjoituksen osaamista. 

 

Huhhuh! Laitetaanpa koko Kabinetti työkalujen kanssa ”mottimetsään” ja odotetaan. Pian on seurattava perässä, sillä muuten jäävät talven halot lyömättä ja pilkkomatta. Muuten pirttimme tulevissa pakkasissa kylmenee!

3 kommenttia .

Puoluekokous Joensuussa 2013

Maanantai 1.7.2013 klo 20.16

Puoluekokous 2013

Arvoisa puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja, sihteeri,
kansanedustajat ja Perussuomalaiset ystävät, kokousväki. Minulla, Harri Ahonen, Perusäijien puheenjohtajana on ilo ja kunnia kertoa teille hieman Perusäijistä.
Idean Perusäijiin sain eräänä kevättalvisena päivänä vuonna 2012, kun ajelin Korpjärven metsämailla. Ajatus Perusäijistä jäi mieleeni hautumaan. Mietin ja pohdin, että meillä Perussuomalaiset puolueessa on naisilla, nuorilla ja eläkeläisillä omat järjestönsä. Meiltä miehiltä se puuttui kokonaan. Ajatus kypsyi mielessäni ja kerroin siitä hyvälle ystävälleni, Erkki Saarimäelle. Erkki pienen taivuttelun jälkeen lämpeni ajatukselleni. Ja aloimme yhdessä pohtia, mitä kaikkea siinä pitäisi ottaa huomioon.
Asia jäi hautumaan ja kevät eteni, lumet alkoivat jo sulaa. Viimein otimme seuraavan askeleen ja veimme ajatuksen puolueeseen.
Kerroimme idean puolueen toiselle varapuheenjohtajalle,
kansanedustaja Juho Eerolalle. Hän innostui asiasta ja annoimmekin tehtävän, tiedustella puolueen johdon suhtautumista asialle.
Viimein sain Juholta soiton ja kertoi keskustelleensa asiasta
puolueemme puheenjohtajan, Timo Soinin kanssa eduskunnan
saunassa. Hän kertoi Timon näyttäneen vihreää valoa. Tässä taas todistettiin se asia oikeaksi, että saunassa ne parhaat päätökset tehdään. Tämän tiedon sain Kajaanin viime kesän puolueneuvoston kokouksen alla. Oli ilo lähteä kohti Kajaanin kokousta ja Timon 50v juhlia. Josta jäi lämpimästi mieleen se, kun tavattiin Timo, niin Timohan tervehti heti "Mitäs Äijät" ja sehän kuulosti tosi hyvältä.
Kokouksen jälkeisellä viikolla laitoimme kokouskutsun puolueen
lehteen ja nettisivuille.
Perusäijät ry perustettiin Kotkassa aurinkoisena lauantaina 18.8.2012.
Paikalla oli seitsemäntoista perussuomalaista tulevaa äijää. Syksy meni rekisteröintiasioiden hoitamiseen, jotta saisimme järjestöllemme lainvoiman. Lopulta rekisteröintipaperit toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen Marja-Leena Leppäsen avustuksella. Kiitos Marja-Leenalle siitä. Lopulta saimme Patentti- ja Rekisterihallitukselta kirjeen, jossa pyydettiin pari pientä korjausta sääntöihin. Ne tehtiin ja saimme Perusäijät ry:n yhdistysrekisteriin huhtikuun 29 päivä 2013. Työtä se on teettänyt, mutta mitäpä ei hyvän asian eteen tekisi.
Olemme tehneet pari kolme kannanottoa valtakunnan medioihin, sekä luomassa myös äijien päivää, eli kerran vuodessa nimeämme tietyillä perusteilla Vuoden Äijän. Äijäpäivä olkoon joka vuoden elokuun 18.Perusäijien perustamispäivä. Tämä oli Perusäijien ensimmäinen toimintavuosi.
Toimintatarkoituksenamme on edistää Perussuomalaisten miesten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, perustasa-arvoa kunnioittaen, tiivistä yhteistyötä puolueen naisten, nuorten, eläkeläisten kanssa tehden.
Unohtamatta itse puoluetta, piirejä, sekä paikallisjärjestöjä. Haluamme olla myös mukana tekemässä ja tukemassa puoluettamme hallitusvastuuseen ja ennen kaikkea pääministeripuolueeksi. Toimintaalueenamme on koko Suomi.
Kerromme mielellämme lisää asiasta kiinnostuneille.
Lopuksi totean, että Perusäijä on isänmaallinen.
Ja toivotan kaikille oikein hyvää kesää.
Kiitos

Kommentoi kirjoitusta.

Perusäijät Puolueen Auraa Työntämässä

Tiistai 14.5.2013 klo 14.48 - Jyrki Lohi


Jyrki Lohi                                                                     Äijäblogi 1/ 2013
 
Espoo                                                                             11.5.2013
 

 

Perusäijät puolueen auraa työntämässä

 

 

                Perusäijät-yhdistyksen olemassaoloa ihmettelevälle on vastattava nöyrin                 mielin ja puhtain tarkoituksin. Perussuomalaiset on usein leimattu ukkopuolueeksi, ja se pitäneekin paikkansa, sillä puolueen kannattajista melkoinen osa on keski-ikäisiä tai vanhempia miehiä.

Perussuomalaiset on poliittisena liikkeenä ollut aina ja ensimmäisenä puolustamassa myös enemmistön oikeuksia vähemmistöjen oikeuksia tahi tasa-arvoa pienimmässäkään mitassa väheksymättä. Suomalaisia perusarvoja noudattavassa ja niitä ohjeenaan pitävässä puolueessa on tilaa jokaiselle nämä arvot tunnustavalle. Koska puolue on poliittisessa katsannossa nopeasti kasvanut suurimpien vanhojen puolueiden rinnalle ja ohikin, on selvä että organisaatio kehittyy ja täydentyy.

 

Perussuomalaisen puolueen merkitys ja tehtävä voidaan nähdä leveänä lumiaurana. Yhden eheän kilven takaa löytyy väkevää työntövoimaa eri kanteilla: Puoluetoimiston, piirien ja paikallisyhdistyksien tuuppausta edesauttavat Perussuomalaiset Naiset ja Perussuomalaiset Nuoret. Viime vuonna perustettu ja tänä vuonna yhdistysrekisteriin merkitty Perusäijät tarttuu auran sarviin vakaana päätöksenään yhteistoiminnalla ja lujalla  perinteisellä yhteistyöllä työntää puolueen arvoja sekä aatetta eteenpäin kansallisella ja kansainvälisellä näyttämöllä!

 

Perusäijien jäseneksi voi hakea jokainen puolueen jäsen, joka ei eri syistä voi kuulua Naisten tai Nuorten mainioihin yhdistyksiin. Näin jokainen puolueemme jäsen tulee katetuksi.

 

Tervetuloa tutustumaan meihin Perusäijien nettisivulle:

http://perusaijat.tarjoaa.fi

 

Täältä löydät sääntömme ja yhteistietomme. Täytäpä jäsenhakemus!

 

 

Tervehtien - Perusäijä Jyrki Lohi

 

Kommentoi kirjoitusta.