Symmetriaa tasa-arvotoimintaan

Keskiviikko 2.11.2016 - Jyrki Lohi

Kenen hallussa on kansallinen tasa-arvovaikuttaminen? Voisi kuvitella, että tasa-arvon kehittäminen olisi molempien sukupuolten yhteinen tavoite. Tämä kirkas ajatus ei toteudu käytännössä. Keskustelu ja aiheeseen osallistuminen on varsin yksinapaista, sillä suhteessa lukuisten naisjärjestöjen näkyvään vaikuttamistyöhön, ovat miesnäkökulman ajatukset jääneet vähemmälle huomiolle.

Tasa-arvoasioita ovat perinteisesti ajaneet naisjärjestöt. Eri sukupuolten edut ovat jossain määrin vastakohtaiset, mutta keinot etujen valvomiseksi ovat toiselle puolelle kallellaan. Nimetyt naisjärjestöt saavat lakiin perustuvaa valtionapua toimintansa rahoittamiseksi. Miesjärjestöille valtionapua ei myönnetä, sillä tätä ei ole laissa säädetty. Valtionavusta annettua lakia tulisi korjata tältä osin.

Miesjärjestöjen Keskusliitto - MJKL:n vaikuttamisen painopisteet kohdistuvat hyvinvointiin, koulutukseen ja työelämään sekä erotapauksiin. MJKL tuo keskusteluun mukaan laajemman näkemyksen poikien ja miesten ongelmista ja etsii yhteiskunnallisia keinoja tasa-arvopuutteiden korjaamiseksi. Toki MJKL osallistuu asiantuntijajäsenenä Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) työhön.

Jotta asioissa saataisiin aikaan tarvittavat muutokset, vaatii se suoraa yhteyttä ministeriöihin ja eduskuntaan. Vaikka jokaisella poliittisella puolueella on omat naisjärjestönsä, niin vain Vihreä liitolla ja Perussuomalaisilla on järjestäytyneet miesjärjestöt (Vihreä miesliike ja Perusäijät). Olisi suotavaa, että muissa puolueissa havaittaisiin tämä sukupuolisen tasa-arvon vaje, ja myös siellä järjestäydyttäisiin miesjärjestöjen lipun alle. Tämä rintama ei ole umpipoliittinen, Vihreä miesliike ja Perusäijät toimivat molemmat MJKL:n organisaatiossa ja ovatpa yhdessä ja hyvässä hengessä järjestäneet Poikien ja nuorten syrjäytymistä käsittelevän seminaarin!

Tasa-arvoasetelman nykytilannetta kuvaa Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Tiina Ahvan lausuma: Mikäli STM:n Tasa-arvoyksikössä työskentelevät n. 15 henkilöä olisivat kaikki miehiä, se koettaisiin tasa-arvo-ongelmaksi, mutta nyt kun kaikki siellä työskentelevät ovat naisia, ei tasa-arvo-ongelmaa koeta olevan?

Jyrki Lohi

MJKL, varapuheenjohtaja

Espoon PS, hallituksen jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo, MJKL, miesjärjestö, Perusäijät