Miesjärjestöjen keskusliiton tiedote

18.06.2018

Viranomaisten toiminta huoltajuuskysymyksissä koetaan puolueelliseksi 

Tyytymättömyys viranomaisten puolueellisuutta ja lapsen luonaolon vähyyttä kohtaan olivat kaksi päällimmäistä tulosta Miesjärjestöjen keskusliiton (MJKL) kyselyssä sen jäsenjärjestöjen jäsenille. 

Huoltajuuskysymyksissä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi vastaajat kokivat, että lasten asumisesta päätettäessä viranomaisten tulee kohdella vanhempia yhdenvertaisesti.  Noin 82% vastaajista katsoi, että viranomaiset olivat asumisesta päätettäessä toimineet puolueellisesti. 

Yleisin kritiikin aihe oli viranomaisten asettuminen lapsen äidin puolelle tilanteissa, joissa vanhemmilla oli toisistaan poikkeava näkemys lapseen liittyvässä asiassa. Viranomaisten ”puolen valitsemisen” koettiin olevan taustalla myös silloinkun oikeus vahvisti lapsen luonapitojen hyvin epätasaisen jakautumisen vanhempien kesken. Lisäksi viranomaisten puuttumattomuus oikeuden vahvistamien lapsen tapaamisten toteutumatta jäämisiin (toisen vanhemman vastustuksen vuoksi) herätti paljon arvostelua. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä mieltä vastaajat ovat niin sanotusta vuoroasumisratkaisusta lapsille vanhempien eron jälkeisessä tilanteessa. Vastaajista 64,4% oli sitä mieltä, että vuoroasuminen on lapselle yhtä kotia parempi vaihtoehto35,6% vastasi, että yksi koti on parempi ratkaisu. 

Vastaajista 61 %:lla oli lapsi/lapsia parisuhteesta, joka oli päätynyt eroon. Näistä joka toinen oli tyytyväinen siihen, millaiseen asumisratkaisuun oli eronjälkeisessä tilanteessa päädytty. Tyytyväisyyttä ilmaisivat ne vanhemmat, jotka asumisratkaisun myötä saivat runsaasti yhteistä aikaa lastensa kanssa. Kaikki vastaajat, jotka toivat esiin lasten asumisen jakautumisen 50/50 toisen vanhemman kanssa, olivat asumisratkaisuun tyytyväisiä. Osa ilmaisi tyytyväisyytensä myös perinteisiin, joka toinen viikonloppu toteutuviin lasten luonapitoihin. Tyytymättömimpiä olivat vanhemmat, joiden aika lasten kanssa jäi niukaksi, sitä ei ollut lainkaan tai tapaamiset lasten kanssa olivat satunnaisia ja riippuvaisia toisen vanhemman haluamisista. 

Lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ollaan parhaillaan uudistamassa. Miesjärjestön keskusliiton asiaan liittyvä lausunto on luettavissa liiton nettisivuilta 

Lisätietoja 

Jyrki Lohipuheenjohtaja 
+358 500 425158 
jyrki.lohi@jyrkilohi.fi  

30.11.2019Syyskokouksen päätöksiä
18.06.2018Miesjärjestöjen keskusliiton tiedote
20.05.2018Kevätkokouksen julkilausuma: Käytännön tasa-arvossa on suuria puutteita
02.12.2017Julkilausuma 2.12.2017
30.11.2017MJKL:n uutisia
27.08.2017Karhumies Sulo Karjalainen on vuoden Äijä
20.05.2017PerusÄijien presidenttiehdokas on Laura Huhtasaari
29.01.2017PerusÄijien seminaari 30.3.2017 Helsinki
05.12.2016Syyskokous ja uusi hallitus 2017
05.11.2016Jyrki Lohen tasa-arvokirjoitus

Siirry arkistoon »