Kevätkokouksen julkilausuma: Käytännön tasa-arvossa on suuria puutteita

20.05.2018

KÄYTÄNNÖN TASA-ARVOSSA ON SUURIA PUUTTEITA


Miesten kokema syrjintä käy ilmi julkisissa palveluissa, esimerkkeinä ovat sosiaalitoimen
olosuhdeselvitykset ja lapsen edun arvioinnit, naisten lievemmät vankeusrangaistukset
sekä sakkojen määräytyminen sukupuoleen perustuen. Nykyisin 82% erolapsista on äidin
lähihuoltajuudessa, ja liian moni heistä voi tavata isää vain satunnaisesti tai ei lainkaan.
Tasa-arvon voimme katsoa toteutuvan, mikäli 45-55% olisi isän lähihuoltajuudessa.
Yhteishuoltajuudesta ja lasten vuoroasumisesta huolimatta lapsilisät ja muut tuet
maksetaan yhä äidille, vaikka vuoroasumisessa kustannukset jakautuvat kummankin
vanhemman kesken. Isän elatusmaksut määrätään niin korkeiksi, että isän normaali oma
eläminen estyy. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on 35 vuotta vanha, ja sen

uudistaminen on käynnissä. Miehille ja miesjärjestöille tarvitaan oikeus nostaa tasa-
arvokanne viranomaisorganisaatioiden harjoittamasta sukupuolisyrjinnästä.

Suomessa on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609), mutta laissa
eräiden naisjärjestöjen valtionavusta (2007/663) säädetään tasa-arvotoiminnan
taloudellisesta turvaamisesta vain naisten osalta. Miehet ja miesjärjestöt ovat täten
lainsäädännöllisesti eriarvoisessa asemassa naisiin ja naisjärjestöihin nähden.
Perusäijien mielestä lakia eräiden naisjärjestöjen valtionavusta on syytä muuttaa pikaisesti
ja korjata miesjärjestöjen taloudellinen tuki kuten se on naisjärjestöille turvattu.
Miesjärjestöt toimivat vapaaehtoisvoimin. Niiden talous perustuu lähinnä jäsenmaksuihin.
Poliittisten puolueiden naisjärjestöjen taloudellinen tuki on turvattu vuoden 2018
talousarviossa viiden (5) prosentin osuudella puoluetuesta. Puolueiden miesjärjestöille ei
ole määrättyä osuutta. Onko tässä syy siihen, että vain kahdella puolueella on miesjärjestö
– PerusÄijät ry ja Vihreä miesliike ry? Mielestämme puolueiden miesjärjestöjen
taloudellinen tuki tulisi turvata kuten se on puolueiden naisjärjestöille turvattu.

Kuopiossa 20.5.2018

PerusÄijät ry

Mikko Wikstedt
puheenjohtaja

Lisätietoja

Hannes Ruokokoski
hallituksen jäsen
hannes.ruokokoski@pp.inet.fi
0405441563

27.06.2022PerusÄijät ry ylimääräinen jäsenkokous 16.7.2022
21.04.2022PerusÄijät ry:n kevätkokous 7.5.2022 klo 14
22.11.2021PerusÄijät ry syyskokous Mikkelissä 21.11.2021
01.11.2021Lehdistötiedote 1.11.2021: Juha Miedosta Vuoden Äijä 2021
20.05.2021PerusÄijien sääntömääräinen kevätkokous 20.6.2021
01.04.2021Romanien kansallispäivän liputuksesta
23.11.2020Syyskokouksen päätöksiä 22.11.2020
24.10.2020Lehdistötiedote 23.10.2020: Ensimmäinen Tamperelainen Vuoden Äijä
30.11.2019Syyskokouksen päätöksiä
18.06.2018Miesjärjestöjen keskusliiton tiedote

Siirry arkistoon »