Puolustusvalmiusseminaari

Lappeenranta 7.3.2015

Veli-Matti Kesälahti, Jussi Niinistö, Pekka M. Sinisalo, Ilpo Heltimoinen

Perussuomalaiset rp -puolueen valtakunnallinen miesjärjestö, Perusäijät ry, järjesti 7.3.2015
puolustusvalmiusseminaarin Lappeenrannan kaupungin valtuustosalissa. Seminaari aiheineen oli
ajankohtainen sekä kaikkien suomalaisten yhteinen asia yli puoluerajojen. Seminaarissa käsiteltiin neljää
aihetta ja esitysten jälkeen yleisöltä tuli napakoita kysymyksiä, joihin luennoitsijat vastasivat asiantuntevasti.
Yleisön sekä luennoitsijoiden taholta paistoi suuri huoli maamme puolustusvalmiudesta. Seminaari kaikkine
puheenvuoroineen sai Perusäijät ry:n vakuuttuneeksi, että kyseiselle tapahtumalle on tarvetta myös
tulevaisuudessa. Seminaaria johti jämäkällä otteella Perusäijien toinen varapuheenjohtaja, reservin vääpeli
Pasi Salonen.

Jussi Niinistö

Ensimmäisen puheenvuoron käytti puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Jussi toi esille huolen
koko maamme puolustamisesta useiden esimerkkien voimalla. Varuskuntia on lakkautettu, muun muassa
Kauhava ja Kontioranta. Ottawan sopimuksen, eli maamiinojen kieltävän sopimuksen, ratifioiminen oli suuri
virhe, jonka kokoomuskin on sittemmin myöntänyt. Vastuun puolustuskyvyn heikkenemisestä kantavat niin
kokoomuksen kuin muidenkin puolueiden kansanedustajat, jotka painoivat jaa-nappia silloisessa
äänestyksessä. Kanervan työryhmän kanta puolustusmäärärahojen vuosittaiselle nostolle on iloksemme
kuitenkin ollut positiivinen. Perussuomalaiset on ajanut määrärahojen nostoa jo pitkään. Maamme
puolustuksen on oltava kunnossa ja uskottavalla tasolla.

Pekka M. Sinisalo

Toisessa puheenvuorossa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan Pekka M. Sinisalo kertoi
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Pääpaino Pekan esityksessä oli maakuntajoukoissa ja
maanpuolustustahdossa. Varuskuntien lakkauttamisen seurauksena myös maanpuolustustahto on kärsinyt
inflaation, koska sitä tuttua lähialueen varuskuntaa ei yksinkertaisesti enää ole. Pekka vertasi nykyistä
maanpuolustustahtoa talvisodan vastaavaan sekä peräänkuulutti jälkimmäisen henkeä. Pekka kantoi huolta
myös puolustusvoimien tappionsietokyvystä. Kun reserviä on pienennetty, mistä otetaan täydennystä?

Veli-Matti Kesälahti

Kolmannen puheenvuoron käytti Etelä-Karjalan reserviupseeripiirin puheenjohtaja Veli-Matti Kesälahti. Veli-
Matti esitteli reserviupseeritoimintaa ja kertoi kertausharjoitusten merkityksestä puolustusvalmiudelle.
Kertausvuorokausia on aiempaan verragtuna lisätty, joten suunta on oikea. Hyvin koulutettu sekä
motivoitunut reservi on maanpuolustuksen kannalta elinehto. Entistä tärkeämmäksi on noussut
vapaaehtoinen maanpuolustustyö sekä oma-aloitteinen kouluttautuminen varsinaisten kertausharjoitusten
täydentäjänä. Veli-Matti kertoi lopuksi vielä alueellisesta reserviläistoiminnasta sekä esitteli elokuun
viimeisenä viikonloppuna järjestettävän Jukajärven jotoksen, johon hän haastoi Perusäijät mukaan.

Ilpo Heltimoinen

Neljännen puheenvuoron käytti Karelia Klubin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen. Ilpon aiheena oli
kansainvälinen luottamus. Sen ydinteeman Ilpo kiteytti ansiokkaasti sanoihin (sopimuksiin) ja tekoihin
(sopimusten noudattamisiin). Heltimoinen otti esimerkeiksi Suomen rajanaapurit, Ruotsin ja Venäjän. Hän
taustoitti maidemme väliseen luottamukseen vaikuttaneita sopimuksia sekä niiden noudattamisia tai
rikkomisia aina Haminan rauhasta vuonna 1809 lähtien. Hänen puheenvuorossaan kävi selväksi, että
luottamus Venäjään on entisestään murentunut Ukrainan sodan takia. Heltimoisen puheenvuoron jälkeen
tuskin kenellekään seminaarin osallistujalle jäi epäselväksi miksi ruotsalaiset ja suomalaiset eivät tarvitse
passia matkatessaan yhteisen rajamme yli ja miksi Venäjän rajan ylittämiseen tarvitaan jopa viisumi.
Luottamus ei synny väkivallalla tai sillä uhkaamalla, vaan yhdessä aidosti neuvotellen. Väkivalta voi johtaa
uuteen väkivaltaan ja olla siemen seuraavalle kriisille.

Harri Ahonen

Seminaarin päätössanat lausui Perusäijien puheenjohtaja Harri Ahonen. Harri nosti esille muutamia asioita.
Maanpuolustuksellista moraalia tulee nostaa. Siihen voisi auttaa esim. peruskoulun jälkeen toisella asteella
suoritettava muutaman tunnin mittainen opintokurssi, jossa luennoitsijana olisi vaikka puolustusvoimien
ja/tai reserviläisjärjestön edustaja. Hän kertoisi, millaista on varusmiesaika sekä mitä siltä vaaditaan ja miten
siihen kannattaa valmistautua. Harri esitti kiitokset Kanervan työryhmälle puolustusmäärärahojen
nostotarpeen julkituomisesta, ja muistutti samalla, että pelkkä raha ei nosta puolustusvalmiutta, vaan
tarvitaan myös oikeita konkreettisia toimia niin itse materiaalin kuin myös koulutuksen osalta. Tämä myös
reserviä koskien. Harri tarttui Veli-Matin esittämään haasteeseen asettaa Perusäijien oma joukkue
Jukajärven jotokseen. Lopuksi Harri kiitti luennoitsijoita, järjestäjiä ja yleisöä avoimesta ja laadukkaasta
keskustelusta yhteisen asian hyväksi.